Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi, Mehmet Baysal’ın öncülüğüyle Baysal Ltd. Şti. tarafından hayata geçirilmiş olan projedir. Bu projenin amacı öncelikle, özlediğimiz Marmaris’in gündelik hayatını, kaybolmuş mesleklerini, günümüz Marmaris’inde bulunamayan tatlarını unutmaya başlayanlara hatırlatmak ve bilmeyenlere öğretilmektir. Bunun yanında, gelişen dünyada turizme olan bakışın değiştiğinin artık hepimiz bilincindeyiz. Bu nedenle turistik şehirden beklenenlerin artık eskiye oranla çok değiştiğinin farkındayız. Biz de yerel kültürü yansıtan işletmelerin turistler için bir çekicilik yarattığının bilincinde olarak ve bu amaca hizmet eden oluşumların Marmaris’te yaygınlaşmasına öncülük etmek amacıyla  projemizi hayata geçirdik.

Kapurcuk’u size anlatmaya başlamadan önce, projemizi neden hayata geçirdiğimizi size daha iyi aktarabilmek, daha doğrusu Marmaris’e olan saygı ve sevgimizi ve Marmaris’imizin önemini size daha iyi açıklayabilmek adına Marmaris tarihi için önemli olan birkaç olaya bu vesile ile değinmekte fayda görüyoruz:
• Marmaris M.Ö. 3000’li yıllarda bir Karia kenti olan Fiskos olarak anılırdı.
• 1522’de Kanuni Sultan Süleyman ve 100.000 civarındaki askeri Rodos’u fethetmek amacıyla Marmaris’te kamp kurdu. Ayrıca yine bu fetih sırasında Kanuni Sultan Süleyman Marmaris Kalesi’ni inşa ettirdi. Kanuni’nin bu fethi sırasında doğaüstü olarak nitelendirilebilecek bir olay meydana geldiğine inanılır. Sarıana’nın bir ineği Kanuni’nin bütün ordusunu tek başına beslemeyi başarmıştır. Sarıana’nın Türbesi günümüzde hala Marmaris’in Sarıana Mevkiinde Sarıana’ya hürmetlerini sunmak ve dua etmek amacıyla birçok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
• 1800 – 1801 yılları arasında, İngiliz Kraliyet Donanmasının 120 gemisi ile Osmanlı Donanmasının 5 gemisi Marmaris Körfezi’nde dünya tarihindeki ilk planlı tatbikatı gerçekleştirmiştir. Bu süre içinde kaybettikleri askerlerini Bedir adasında defnetmişlerdir. Halen bu bölgede İngiliz mezarlarının izleri bulunmaktadır. Daha sonra bu iki donanma o sıralarda Fransız egemenliğinde olan Mısır’a sefer düzenlemiş ve Napolyon’a karşı büyük bir zafer elde etmiştir. Agenoria gemisinin kaptanının Marmaris kıyılarında kızı dünyaya gelmiş, Kaptan Barcham kızına Marmorice Caramania Barcham adını vermiştir.
• 1933-1935 yılları arasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Gülcemal gemisi ile 3 kez Marmaris’i ziyaret etmiştir.
• 1960 yılında Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen ünlü aydınımız Cevat Şakir Kabaağaçlı ilk Mavi Yolculuk denemesine Marmaris’ten başlamıştır.

İşte, Marmaris için tarihi önemi olan, yukarıda da belirttiğimiz olayların yanında unutulmaya başlamış “eski Marmaris” değerlerinin hatırlatılmasının, yaşatılmasının bizim için olduğu kadar Marmaris için de ne kadar değerli olduğunun farkında olarak bu kültürel projemizi hayata geçirdik.