KÜLTÜREL MİRAS

KÜLTÜREL MİRAS

Kültürel Miras bölümümüz, Kapurcuk’un üst katında olup sizlere eski Marmaris’in gündelik yaşamından bir kesit sunmayı hedeflemektedir. Bu bölümde farklı zamanlarda kullanılmış olan eski objeler, araç ve gereçler uzun uğraşlarla ve yıllar içinde Mehmet Baysal tarafından toplanmış olup sizlere sunulmaktadır.

Marmaris tarihini somut olarak yaşamanızı amaçlayan bu bölüm için ayrıca özel olarak yapılmış iki adet silikon heykel dikkatinizi çekecektir. İlk göreceğiniz heykel, yaşlı bir Marmaris kadını, Marmarislilerin tabiri ile Goca Nene’dir. Diğeri ise, yaşlı bir Marmaris erkeği, Marmarislilerin tabiri ile Goca Dede’dir. Bu iki heykel Baysal Ltd. Şti. tarafından Kapurcuk için yaptırılmış ve giyimleri, duruşları Marmaris’i ve Marmarislileri en iyi yansıtır şekilde düzenlenmiştir.

The very best thing to do is to familiarize yourself with how these phrases are used great service in writing documents, so you can better understand what they mean and how they should be written.

Students and teachers alike complain of being

Many companies

First off, a research paper available is a way to document what you understand, to create www.godry.co.uk a body of information, for future reference.

in this business have their own writers who work with them.

rated in such a manner.

Some providers will provide discounted prices for bulk orders, while Affordable Papers some might be a bit on the costly side.