KÜLTÜREL MİRAS

KÜLTÜREL MİRAS

Kültürel Miras bölümümüz, Kapurcuk’un üst katında olup sizlere eski Marmaris’in gündelik yaşamından bir kesit sunmayı hedeflemektedir. Bu bölümde farklı zamanlarda kullanılmış olan eski objeler, araç ve gereçler uzun uğraşlarla ve yıllar içinde Mehmet Baysal tarafından toplanmış olup sizlere sunulmaktadır.

Marmaris tarihini somut olarak yaşamanızı amaçlayan bu bölüm için ayrıca özel olarak yapılmış iki adet silikon heykel dikkatinizi çekecektir. İlk göreceğiniz heykel, yaşlı bir Marmaris kadını, Marmarislilerin tabiri ile Goca Nene’dir. Diğeri ise, yaşlı bir Marmaris erkeği, Marmarislilerin tabiri ile Goca Dede’dir. Bu iki heykel Baysal Ltd. Şti. tarafından Kapurcuk için yaptırılmış ve giyimleri, duruşları Marmaris’i ve Marmarislileri en iyi yansıtır şekilde düzenlenmiştir.

 

Students often find writing term papers difficult. That’s why they choose to use custom term papers written by our service. Our paper writing service team includes professional writers and have been taught to manage every step of writing. Our services guarantee Original papers, with each aspect covered by our expert writers. Our team has also collaborated with editors to identify errors in grammar. Our customer support staff is proficient in addressing any concerns you might have about your custom essay.