MARMARİS ARŞİV EVİ

MARMARİS ARŞİV EVİ

Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi projemiz ile başlatmış olduğumuz doğal ve kültürel yerel değerlerimizi yaşatma projemizin kültür ayağını desteklemek ve geliştirmek adına ve de veri deposu oluşturmak adına Marmaris Arşiv Evi projemizi hayata geçirdik. Bu anlamda, Baysal Grup olarak; geçmişten gelen geleneklerimizi ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak, kayıt altına almak ve yaşatmak için Marmaris Arşiv Evi’ni kurduk. Uzun zaman önce, Marmaris ve yöresi hakkında yazılmış tüm eserleri bünyemizde toplamaya başladık. Marmaris’in tarihi, kültürel ve doğal değerleri, Türkiye ticaretindeki, dünya turizmindeki yeri gibi birçok farklı alanda ve konuda Marmaris hakkındaki eserler ile kapsamlı bir arşivimiz oluştu.  Özel bir girişim ile Marmaris’in geçmişini kaybolmadan önce saklamaya başladık. Arşiv Evimizi bir kütüphanede olması gereken kaynaklarla donatmaya çalıştık; bu anlamda, tarih, kültür, edebiyat, sanayi, ticaret, ekonomi, mimari, tasavvuf, felsefe, denizcilik, sağlık, bilim-teknik ve daha birçok alanda kitaplar ve ansiklopedi serilerini raflarımıza dizdik.

Unutmayalım ki; kitaplıklar insanların kendilerini tanımladığı dünyalarının en özel yerleridir. Kitapların olmadığı bir dünya düşünülemez. Eğitimin, bilimin, sanatın temeli kitaba dayanır. İnsanlar için bu kadar değerli olan kitaplar kütüphanelerde korunur ve araştırmacıların, öğrencilerin, bütün insanların hizmetine sunulur.

Biz de; çocuklarımızı, gençlerimizi, araştırmacılarımızı kitaplarla tanıştıralım; beyinlerimizi ve gönüllerimizi kitaplarla geliştirelim, zenginleştirelim, böylece yolumuz açılsın, ufkumuz ve gönlümüz zenginleşsin istiyoruz. Bu şekilde de daha da geniş kitlelere ulaşıp herkesçe ulaşılabilen imkanlar sunmak istiyoruz.

Amacımız ülkemizin ve Marmaris’in tarihini ve kültürel değerlerini koruma altına almak olduğundan, kitap ve belge bağışı kabul etmeye karar verdik. Böylece elbirliği ile Marmaris kültürel değerlerini yaşatmak için harika bir eseri ortaya koymuş olacağımıza inanıyoruz. Marmaris ve çevresinin kültürel ve doğal değerlerini yaşatmak ve korumak için önemli olduğunu düşündüğünüz kitap ve belgeleri bize ulaştırarak bu projeye destek olabilir, siz de geleceğe bir katkıda bulunabilirsiniz. Tarihi değerlerimizin yaşatılması, gençlerimizin ülkemizi ve Marmaris’i öğrenmesi ve bu değerlere sahip çıkması için biz bir adım attık, umudumuz bunun elbirliğiyle güçlenip daha da gelişmesi..

You may feel tempted to employ someone to write the term paper for you, this is not the best option. The professor will expect you to compose a https://www.we-heart.com/2022/06/07/top-7-decent-essay-writing-services-to-use-in-2022/ professional paper that meets all the specifications he has laid out. Additionally, you will save time by writing the document. You can then spend your time doing other essential things. If you do not wish to tackle these, here are a some simple suggestions you could use to save time.

The customers are able to pay for essays via Write My Essays. The site has an easy-to-use interface, and the site provides do my homework for me cheap facts about writing. It also shows recent activity, including the quantity of pages in process, the quality scores average and the number of writers available anytime. The report also outlines the company’s period of nine years.