KAYBOLAN MESLEKLER & ATÖLYESİ

KAYBOLAN MESLEKLER & ATÖLYESİ

Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi projemiz ile başlatmış olduğumuz doğal ve kültürel yerel değerlerimizi yaşatma projemizin içinde yer alan Kaybolan Meslekler bölümümüzün atölyesini kurduk. Kaybolan Mesleklerimizin görsel olarak tanıtımı ve anlatımına ek olarak uygulamalı eğitimlerini vereceğimiz alanımızı yarattık çünkü ülkemizde ve bölgemizde ticaretin ve ekonominin ilk temel taşını oluşturmuş, bu coğrafyanın binlerce yıllık tarihinde izler taşıyan mesleklerin yok olmasına gönlümüz razı olmadı.

Baysal Grup olarak bu amaçla başlattığımız çalışmaların bir devamı olarak Marmaris Kale Bölgesi’nde Kaybolan Meslekler Atölyesi projemizi hayata geçirdik. Böylece ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş zengin meslek çeşitlerinin yeni nesillere aktarılmasını hedefliyoruz.

Kaybolan Meslek Ustalarının bin bir emek ile kazanılmış becerileri, çeşitli araç ve gereçleriyle yüzyıllardır insanlığın hizmetine sundukları ürünleri ile  hayatımızı farklı açılardan güzelleştirip kolaylaştırmıştır. Onların birikimleri, bilgi ve becerileri günümüz uygarlığının ilerlemesi için gerekli ilk basamakları oluşturmuştur.

Kaybolan Meslekler Atölyesi’nde kültürel ve geleneksel, mesleki değerleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak amaçlarına hizmet etmek için araştırmalar, kaynak oluşturma, uygulamalı, teorik eğitimler verilecek ve üretim de yapılarak gelişmeye katkı sağlanacaktır.  

Marmaris’in coğrafi yapısı, kültürel yapısı ve geçmişteki ihtiyaçları neticesinde ortaya çıkmış ve yüzyıllarca yapılmış olan bazı meslekler, maalesef teknolojik gelişmeler ve jenerasyonlar arasında yaşanmış kopukluklar nedeniyle kaybolmak üzeredir. Hayata geçirdiğimiz Kaybolan Meslekler Atölyesi projemiz ile bu mesleklerin kaybolmasını engellemeyi amaçlıyoruz. Atölyemizde gerçekleşecek kurslarımız sayesinde son kalan ustalardan gençlerimize bilgi akışının uygulamalı olarak geçişini sağlayacağız. Pratik ve teorik eğitimlerin verileceği atölyemizde çocuklarımız ve gençlerimiz hem kişisel gelişmelerine katkı sağlayacak, hem bir meslek edinme imkanı bulacak hem de Marmaris kültüründen olan değerler yaşamaya devam edecektir. Ayrıca yetişkinler için de çeşitli eğitimler verilerek bu mesleklerin hatırlatılması ve yaşatılması sağlanacak.

Tüm ustalara sonsuz şükranlarımızı sunuyor, aramızdan ebediyen ayrılanlara rahmet dilerken, yaşayan son ustaları da saygı ve sevgiyle anıyor ve en kısa zamanda bir araya gelmeyi umuyoruz.

 

There are many benefits to using a papers writing service. There are more marks, higher GPA, and greater flexibility in planning essay writing your college events. Cost for writing paper service is definitely worth it. Below are the benefits:

DoMyEssay has the ability to write top-quality essays. DoMyEssay’s authors are specialists in their respective fields. They’ve been through an extensive paraphrase an essay test. The company has strict policies to safeguard your personal information as well as payment information, and gives a refund guarantee. Don’t fret if the paper isn’t delivered in time.

Clients who may be interested in their user experience when looking for a particular service. It has lots of images, which make navigation easy. Additionally, there is an option menu that hyperlinks to different sections. In particular, there’s https://www.reddit.com/r/EssayServicesReviewer/comments/wryqca/masterpaperscom_review_on_reddit/ an area that lists the twenty writing services Grade Miners provides, and by simply clicking on the links, you’ll be able to learn more about each one.